• Back
  Forward
  Pause
  Caption
  6 FADE
  https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/13579/slideshows/homeFull/1235.jpg
  https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/13579/slideshows/homeFull/469.jpg
  https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/13579/slideshows/homeFull/bia-1.jpg
  https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/13579/slideshows/homeFull/drum.jpg
  https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/13579/slideshows/homeFull/huong1.jpg
  https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/13579/slideshows/homeFull/124.jpg
 • Thời Biểu Phụng Vụ
  Sunday:     6:30AM   Vietnamese
                     8:00AM   Vietnamese
                     9:30AM   Vietnamese
                     11:00AM  English
                     5:00PM    Spanish
  Mon - Fri: 6:30AM / 6PM Vietnamese
  Saturday:  5:30PM   Vietnamese


   
 • Chầu Thánh Thể
  Thursday:  12:00PM to 6:00PM

  Bí Tích Hòa Giải
  Mon - Fri:  Giải tội sau Thánh Lễ 6:30AM, trước và sau Thánh Lễ 6:00PM trong tuần
 • Liên Lạc Giáo Xứ
  14001 Dwyer Blvd.
  5069 Willowbrook Dr.
  New Orleans, LA 70129
  Điện Thoại: 504-254-5660
  Fax: 504-254-9250
  Website: www.maryqueenvn.org
  Email: www.mucvu@maryqueenvn.org